Odkiaľ sa vzali jemne perlivé minerálky?

najkrajsie miesta na gemeri_cover
6 najkrajších miest na Gemeri
2. marca 2020
Ukázať všetky

Odkiaľ sa vzali jemne perlivé minerálky?

odkiaľ sa vzali jemne perlive mineralky_cover
 
Vedeli ste, že sa na Slovensku nachádza približne 1600 prameňov? Tieto pramene majú rôznu teplotu, zloženie, vlastnosti a využitie. Práve minerálne vody sú dôležitým zdrojom príjmu tekutín a potrebných látok v rámci pitného režimu.
 
Vody, ktoré kupujeme sa nelíšia len cenou, ale aj kategóriou, obsahom minerálnych látok či perlivosťou. Odkiaľ sa vzala voda, ktorú máte na stole? Po prečítaní tohto článku budete vedieť jednotlivé druhy vôd rozlišovať a identifikovať.

Aké vody nájdeme v obchode?


Vo všeobecnosti platí, že nie každá priehľadná voda v obchodoch je minerálka. Na Slovensku je možné do fliaš pre spotrebiteľov plniť pramenitú, balenú pitnú vodu a minerálnu vodu.

gif mineralka

  Pramenitá voda - Podzemná voda, ktorá vyviera na zemský povrch z prirodzených alebo umelých výstupných ciest. Takáto voda nesmie byť podrobená úpravám okrem nevyhnutných metód, ako napríklad oddeľovanie nestabilných zložiek. Nemožno k nej pridať žiadne látky, okrem oxidu uhličitého.

   Do tejto kategórie spadajú aj dojčenské vody, ktoré spĺňajú osobitné, veľmi prísne, požiadavky na kvalitu, aby mohli byť použité aj na prípravu stravy pre bábätká.

  Balená pitná voda – Na rozdiel od ostatných môže pochádzať okrem podzemného zdroja aj z povrchového, a tak môže podliehať niektorým povoleným úpravám. Od obyčajnej vody z vodovodu sa odlišuje tým, že sa nesmú používať prípravky na báze chlóru. Okrem toho ju nemožno sýtiť, teda pridávať oxid uhličitý.

  Minerálna voda - Podzemná voda, ktorá vyviera na zemský povrch z prirodzených alebo umelých výstupných ciest, podobne ako pramenitá voda. Minerálne vody sa ale odlišujú zložením a pôvodným obsahom minerálov – môže sa pohybovať od tisíc do desaťtisíc miligramov na liter. Zdroj musí byť najmenej tri roky sledovaný, uznaný Ministerstvom zdravotníctva SR a povolený na využívanie. Okrem filtrácie a pridania alebo odobrania oxidu uhličitého sa nesmie nijako upravovať.

   Niekedy si môžeme minerálku zameniť aj s fľašou sódy. Sóda je však pitná voda sýtená oxidom uhličitým (CO2), ktorá nemá také zloženie, aby sa medzi minerálne vody radila.

 
 

Tichá alebo perlivá?


S rozdeľovaním sme ešte neskončili. Na pultoch môžete nájsť niekoľko druhov minerálnych vôd podľa toho, či voda obsahuje prirodzený oxid uhličitý alebo nie. Bežne teda vieme rozoznať tiché, jemne sýtené a sýtené minerálky. Oxid uhličitý sa môže do minerálky aj pridať, alebo naopak, odobrať. Preto sa rozdeľujú aj podľa množstva CO2 na prírodnú minerálnu vodu:


  s prirodzeným obsahom CO2

  obohatenú prírodným CO2

  sýtenú

  s čiastočne odstráneným CO2

  s úplne odstráneným CO2


Minerálky teda môžu byť prirodzene perlivé, no bublinky sa môžu pri úprave pridávať aj odoberať.

Každá minerálna voda sa vyznačuje rozličnými vlastnosťami. Napríklad Gemerka vyniká optimálnou kombináciou vápnika a horčíka, v pomere 3:1 pre efektívne vstrebávanie prvkov dôležitých pre správne fungovanie ľudského organizmu. Keď už viete rozlíšiť vody, ktoré v obchode kupujete, prečo neskúsiť práve Gemerku? :)